เพิ่มยอดขาย
BROADCAST แบบง่าย ๆ ด้วย BROADHENG

กระตุ้นยอดขายบน Facebook ด้วย BROADHENG ส่งข้อความ/ รูปภาพ/ Promotion เพิ่มยอดขายได้ง่าย ๆ

เริ่มต้นใช้งาน

Package

มีรายละเอียดแต่ละ package ดังนี้

Starter

200 บาท / 7 วัน

Standard

590 บาท / เดือน

Silver

1,500 บาท / 3 เดือน

Premium

2,500 บาท/ 6 เดือน


Broadheng.com เพิ่มเพื่อน